האוכלוסייה היהודית באוץ־ישראל ‭1914-1895 —‬ (באלפים)