ג. כלכלה — תעסוקה.

אין בנמצא ספירה מדויקת ומוסכמת של היישוב היהודי f > # 7 p > y ~ 7 / a בתקופה העות'מאנית . המספרים שיובאו להלן הם משוערים ומתבססים בעיקר על מחקריו של מ' אליאב . בין השנים 1914-1895 גדלה האוכלוסייה היהודית בירושלים בכ 0 י , 409 ואילו מספרם של היהודים האשכנזים גדל באותה תקופה בכ . 42 . 5 % > בסוף התקופה עולה משקלה של הערה האשכנזית , בעיקר בשל הגידול בעלייה , ומגיע לכ 55 < 70 מכלל היהודים בירושלים . כמו כן אין בידינו נתונים מדויקים על הרכב הגילים של העולים . רוב העולים ל'יישוב החדש' היו צעירים יחסית . עולים אלה לא נטו להתיישב בירושלים , או באחת מ'ערי הקודש' האחרות ( חברון , צפת וטבריה , ( שסימלו בעיניהם את כל הרע והמכוער בחיים היהודיים . המבוגרים יותר והזקנים , שהיו בדרך כלל מסורתיים יותר , נטו לבוא לירושלים ולחסות בצלם של הכוללים והמוסדות . בשנת תרע"ד , ( 1914 ) לדוגמה , באו בשערי , pxn לפי עדותו של טוקצ'ינסקי , יותר מ 3 , 700 יהודים . כאלפיים באו להשתקע , רובם ביפו ובמושבות . רק כחמש מאות זקנים באו לירושלים . גם אם אין נתונים אלה מדויקים , הם מצביעים על המגמה . 161 אליאב תשל '' א , ע...  אל הספר
מוסד ביאליק