פרשת בית היתומים דיסקין-אוירבאך.

'בית מחסה ליתומים הכללי' ( דיסקין ) נוסד בשנת תרמ"א ( 1881 ) על ידי הרב משה יהושע ליב דיסקין , ( 1898-1817 ) מהדמויות המרכזיות ביישוב הישן האשכנזי , ועוד ידובר בו . בעיר מהגרים שלחלק גדול מתושביה אין קרובים היכולים לטפל בשאירים במקרה של מות אב או אם המשפחה והסובלת ממגפות תקופתיות הגורמות למותם של רבים מהחולים , יש צורך למצוא פתרון למצבם של היתומים שנשארו ללא קרוב ומודע . המיסיון הנוצרי ניצל כידוע מצב זה וקלט רבים מהיתומים היהודים . כדי להיאבק במיסיון הקימו פילנתרופים יהודים מגרמניה בית יתומים שכונה בירושלים 'בית היתומים הברליני . ' בעיני השמרנים והקנאים בירושלים היה הפתרון הזה גרוע לא פחות מבית היתומים של המיסיון , והם השפיעו על הרב דיסקין להקים בית יתומים שיפעל בחסותו ויחנך את היתומים ברוחם . פטירתו של הרב דיסקין ( תרכ"ח ( 1898- הניחה את בית היתומים ללא פטרון ומצבו הידרדר . הרב מנחם נתן אוירבאך , נכדו של הרב מאיר אוירבאך שנחשב לרבה של העדה האשכנזית בדור הקודם , ובעל קשרים משפחתיים ענפים עם אישים בעלי השפעה ב'יישוב הישן' ( בין השאר היה מחותן עם הרב יוסף חיים זוננפלד [ בנו של ז' היה נשו...  אל הספר
מוסד ביאליק