פרשת מיכל (יצחק אליהו) הכהן וחתנו חיים מיכל מיכלין.

' פרשת מיכל הכהן חורגת אולי מהגבולות הכרונולוגיים של חיבור זה , ואולם דווקא היא , יותר מכל פרשה אחרת , מאפיינת את המבנה הייחודי של היישוב הישן האשכנזי כחברה נתמכת ובחברת מוסדות , ולכן נתארה בקצרה . מיכל הכהן היה מנכבדי היישוב הישן האשכנזי , ממייסדי העיתון 'חבצלת' ולאחר מכן עורך העיתון 'אריאל . ' הוא נתמנה ל'סופר' — מזכיר — הממונה על האדמיניסטרציה של ישיבת 'עץ חיים' ובית החולים 'בקור חולים' ' = ) ת"ת וב"ח : ' ר"ת של תלמוד תורה ובקור 150 ראה רינות תשל"ב , עמ' 151 . 249-248 על הפרשה ראה בהרחבה מיכלין ושוורץ , קורות , ט ( תשנ"ב , ( חוב' יא-יב , עמ' ; 423-409 ראה אצ"מ , , A 10 / 24 / 2 גם מכתבו של מיכלין לפייכל כהנא על הפרשה . מסמך חשוב זה הובא לידיעתי על ידי מר א' מיכלין ותודתי נתונה לו . חולים ) — מהמוסדות העיקריים של העדה האשכנזית שבמסגרת הועד הכללי . ה'סופר' היה תפקיד רב כוח וחשיבות ב'יישוב הישן . ' יתר על כן , תפקידים מסוג זה נחשבו במובן מסוים לרכושו הפרטי של המחזיק בהם , וצירופם של קרובי משפחה לעבודה במוסד נתפסה כזכות מוכרת . כך קרה שמיכל הכהן העסיק במשרדו את בנו הצעיר ישראל ואת חתנו ...  אל הספר
מוסד ביאליק