ב. כלכלת התמיכה — מכוללים למוסדות.

למן המחצית השנייה של המאה הי"ט מתפצל היישוב הישן האשכנזי לכוללים על פי ארץ , מחוז , או עיר מוצא בחו"ל , ובסופה של התקופה העות'מאנית היו בירושלים כ 28 כוללים . הכולל כארגון , מבטא את מהותו של הסדר החברתי והכלכלי של היישוב הישן האשכנזי . מנקודת המבט של כלכלת התמיכה , ההתפצלות לכוללים על פי ארצות , ערי מוצא וכיו"ב , מהווה ביטוי לבעיית יחסי הגומלין שבין 'היישוב הישן' לבין הגולה , משום שהכולל יצר זיקה בלתי אמצעית בין ה'נותנים' ל'מקבלים , ' בני אותו מקום ואותה מסורת . יתרה מזו , ראשי הכולל בא ^ ' ) הממונים ( ' ומנהיגי הכולל בגולה ' ) הגבאים' ו'הנשיאים ( ' הכירו לעתים קרובות אישית אלו את אלו . הכולל ניצל קשרי ידידות , קשרי משפחה ותחושה של זהות אתנית פרטיקולרית משותפת , כדי לחזק את רגשות הסולידריות ואת מחויבותם של אלה שנשארו בגולה לאחיהם בארץ ישראל . מיסודם של הכוללים אפשר פתרון סביר יותר לשאלת הקריטריונים לחלוקתם של הכספים שהגיעו מהגולה . הרעיון של חלוקה שוויונית של כספי התמיכה בין כל חברי הכולל היה זר לחברה זו ונתפס גם כלא צודק , משום שה'מקבלים' בני 'היישוב הישן , ' היו שונים זה מזה ב'מדרגת...  אל הספר
מוסד ביאליק