'משבר העשיריות' — שבט תרע"ג.

'משבר העשיריות' משקף פן שונה של כלכלת התמיכה . הוא מצביע על חשיבותם הגוברת של הכוחות החדשים בחברה היהודית בא ^ ישראל בכלכלת התמיכה . אף שבמקרה זה הם פעלו כחלק מכלכלת התמיכה , הנה בישרו את החדש ההולך וגובר על הישן . להלן סיפור הדברים : הכלכלה הארץ ישראלית בכללה היתה תלויה באופן מוחלט כמעט ביבוא סדיר של כספים ושל מוצרים חיוניים . כל זעזוע במערכת הכלכלית והפוליטית באירופה גרם למשבר . כך קרה בפרוץ 'מלחמת הבלקך ( אוקטובר . ( 1912 מיעוט הגשמים וגיוס חיילי מילואים לצבא תורכיה החמירו את המצב . בראשית שבט הורגש שינוי בשוק מטבעות הפרט . 'פתאום , ' מדווח טרקצ'ינסקי , ' הורגש רבוי מטבעות "העשיריות" בשוק , כנראה בסבת הבאתם מערי הבלקן שנכבשו . מחירן ירד למאד ורבים נמנעו לגמרי מלקבלן . ולהיות שאין מטבעות אחרות מצויות כפי הצורך , נסגרו החנויות ופסקו האופים מלאפות וירעב העם ללחם וסאת מצוקת העניי'נם ] נמלאה וגם הגדשה . ' ... העירייה שניסתה לרכוש 'עשיריות' במחירן הרשמי נכשלה , והמשבר החריף . כמה מהעסקנים היהודים נחלצו לעזרה . אפרים נ : הךרייס , נציג חברת 'עזרה , ' הסכים לכסות מקצת הפסדיהן של המאפיות שימ...  אל הספר
מוסד ביאליק