משבר המוסדות — תרע"א

אוי לה לאומה אם מקרה זה קרה לה ... לא שערנו כי הכף תהפך על שוליה ... לא היינו כחוזים אמיתיים לדעת כי השוד והשבר יבוא בכל כך רעש לזעזע את מוסדי px , 7 להפיל בנינים גדולים ולעשות בקיעים גם בהיכלות ומגדלים ... שני מוסדות נכבדים עמדו מלשלם חובותיהם ושטרותיהם ועי"ז [ ועל ידי זה ] עמדה כל המכונה בירושלמית . אחרי השנים נפלו עוד מוסרים חדשים ... וכל שאר המוסרים , אף כי חובותיהם לא גברו כל כך כדי שעור משבר מוכרחים גם הם לשלם שטרותיהם שהגיעו זמנם , כי פסקה האמון . ועי"ז מרעיבים את כל הכבודה אשר להם . ומהומה ומבוכה באה לעיר . כל מהלך החיים הירושלמים נפסק . אלפי הנפשות החיים מבתי החסד נשבר מטה לחמם . בעלי החובות משני המוסרים שנשברו , באו עד ככר לחם . החנוונים אינם מקיפים , המלווים אינם לוים ושבת המסחר ופסקה העבודה ונגררו עוד סוחרים בודדים אל הפחת " במילים אלו מסכם י"מ טוקצי'נסקי את משבר המוסדות של שנת תרע"א . אין ספק שמשבר תרע"א היה המשבר החמור ביותר שעבר על 'היישוב הישן' לפני מלחמת העולם הראשונה . זה היה גם משבר שאפיין את כלכלת התמיכה של היישוב האשכנזי הישן , הן בסיבותיו , הן במהלכו והן בתוצאותיו...  אל הספר
מוסד ביאליק