ה'שבר' של בנק האחים המבורגר — כסלו תר"ס.

בסוף כסלו תר"ס ( 1899 ) נעל בנק המבורגר את שעריו לאחר שלא היה יכול לעמוד בהתחייבויותיו , וזמן קצר לאחר מכן הוכרז רשמית כפושט רגל . זה היה , לפי תיאורו של בן יהודה ' , הגדול בשברים שלקה בהם שוק עירנו מזה עשרות בשנים . ' לבד מהפגיעה בכלכלת היישוב היהודי בירושלים , הסבה פשיטת הרגל גם סבל רב , ורבים מהתושבים נשארו בחוסר כול . בנק המבורגר הוא דוגמה ליזמות כלכלית שהתבססה אמנם מלכתחילה על כלכלת התמיכה , אך עם זאת השתלבה בכלכלה המתפתחת של ארץ ישראל . ר' משה המבורגר , אבי המשפחה , תלמידו של ר' משה סופר ( החת"ם סופר , ( עלה עם בני משפחתו לא ^ ישראל משום שחשש של'השכלה , ' ששינתה את פניה של החברה היהודית כארץ מולדתו הונגריה , תהיה השפעה על זה לא מזיקה ילדיו . בדבר היה המבורגר יוצא דופן . בין העולים לא ^ באותה תקופה היו רבים שביקשו מקלט בא ^ הקודש מפני הרוחות הרעות של ה'השכלה . ' לאחר עליית המשפחה ( תרי"ז ( 1857- התיישב הבן מאיר ביפו ועסק שם בחלפנות . בן אחר , נטע הירש ( צבי , ( התיישב עם המשפחה כולה בירושלים והיה גם הוא לשולחני . בעזרת אחיו שביפו הפך נטע הירש בתוך זמן קצר לבעליו של בנק חשוב . מלכ...  אל הספר
מוסד ביאליק