חולשתה של המנהיגות — מותו של הרב שמואל סלאנט.

לשאלת תפקודה של המנהיגות הדתית והפוליטית של היישוב הישן האשכנזי יוקדש להלן דיון נפרד . ואולם אין ספק שלחולשתה של המנהיגות בחברה זו היתה השפעה חמורה על תפקודם של המוסדות החברתיים והכלכליים ומכאן גם על דמותו של 'היישוב הישן ' בעולם היהודי . עוד שבעה חודשים לפני מותו של הרב שמואל סלאנט , בשבט תרס"ט , ( 1909 ) כתב ר' יצחק אייזיק הלוי , כי 'רב אין בירושלים . ' אכן היתה באמירה זו מידה מסוימת של הגזמה . הרב שמואל סלאנט מילא , כפי שנראה , תפקיד חשוב ביותר כדמות מוסרית דתית בעלת יוקרה המייצגת את האידאלים של 'היישוב הישן , ' למרות תהליכי הדה לגיטימציה שתוארו למעלה . אך בליל יום ב' כ"ט באב תרס"ט ( 16 . 8 . 1909 ) הלך הרב סלאנט לעולמו , ובצדק רואה טוקצ'ינסקי באירוע זה , סופה של תקופה — 'תמה תקופתך ירושלים הקדושה והכיני עצמך לתקופה החדשה . ' עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה ( אב תרע"ד-אוגוסט ( 1914 לא הצליח היישוב הישן האשכנזי להעמיד בראשו מנהיג דתי מקובל בדומה לרב סלאנט . מציאות זו קיבלה ביטוי במשברים הכלכליים ובעימותים בתוך 'היישוב הישן' ( פרשת דיסקין אוירבאך , ובין 'היישוב הישן' ובין 'היישוב החדש' (...  אל הספר
מוסד ביאליק