יישוב ארץ־ישראל ומשבר החברה היהודית במזרח־אירופה.

הגירת היהודים מ'תחום המושב' שבקיסרות הרוסית הגדולה למערב ולארץ ישראל היא תוצאה של המשבר החמור שבו מצאה יהדות מזרח אירופה את עצמה לקראת סוף המאה הי"ט . אלפי היהודים שנטשו את מקום מגוריהם והיגרו לארצות קרובות ורחוקות , עשו זאת לא רק משום שהתערער ביטחונם הפיזי בעטיין של הפרעות . המשבר הכלכלי והחברתי שיהדות מזרח אירופה היתה שרויה בו , תרם תרומה לא פחות חשובה להגירה . משבר זה הזין את הביקורת מבפנים ומבחוץ על המבנה הכלכלי והחברתי של החברה היהודית , בייחוד של החברה היהודית מסורתית ; בהתנגדותה לשינויים , כופה חברה זו על בניה מצב של נחיתות בבואם להתמודד 37 שם , עמ' , 161 איגרת לרוזנהיים מיום ט' בשבט ר 1 רס"ט . 31 . 1 . 1909 / על בית הספר בפתח תקוה ראה גם אייזנשטט בתילי , השלח , 27 ( תרע '' ב-תרע '' ג , ( עמ' 38 . 92 אגרות רבי יהודה אייזיק הלוי , שם . 39 שם , עמ' 40 . 163-162 שם , מכתב לרב אברהם י' הכהן קוק מתמוז תרס"ח , 1908 / עמ' 41 . 151 לוח עץ חיים , תר"ע , עמ' . 30 עם אתגרי הכלכלה והתרבות המודרנית . מנקודת מבט זו , היתה הביקורת על היישוב הישן האשכנזי חלק בלתי נפרד מהביקורת על האורתודוקסיה ...  אל הספר
מוסד ביאליק