התיירות.

פגמיו של 'היישוב הישן' נחשפו גם בשל גידול ה תיירות היהודית לא ^ ישראל . התיירות היהודית והלא יהודית הפכה בראשית המאה לגורם חשוב בכלכלת px , 7 בכלל והיישוב היהודי בפרט . התיירים פרנסו באופן ישיר את אלה שהדריכו ואירחו אותם . ונתבקשו — ולרוב גם נענו — לתרום מכספם למוסדות שבעיר . כך חיזקו התיירים באופן ישיר את המבנה הכלכלי חברתי המיוחד של ירושלים היהודית , שהמוסדות היו מאבני התשתית שלו . ואולם בשביל רבים ב'יישוב הישן' היה המפגש עם התיירות היהודית מתסכל לעתים קרובות . רבים מהתיירים היו יהודים מערביים מודרגים , שנטשו מכבר את אורח החיים הדתי מסורתי . דעתם על אורח החיים של 'היישוב הישן' בכלל ועל העדה האשכנזית בפרט לא היתה מחמיאה , בלשון המעטה . היא שיקפה בדרך כלל את התפיסה ה'משכילית , ' שראתה בחברה היהודית המסורתית אלמנט אנכרוניסטי . גם בין התיירים היהודים שומרי המסורת , שתרמו בהיותם בחו"ל כספים רבים למוסדות 'היישוב הישן , ' היו שלא נמנעו מלמתוח ביקורת קשה על 'היישוב הישן' בבואם לא . ^ המקרה שיסופר להלן משקף מציאות עגומה זו . באייר תר''ע ( 1910 ) באה p / ff > קבוצת תיירים יהודים מסורתיים שכו...  אל הספר
מוסד ביאליק