החרפת משבר הלגיטימציה בראשית המאה העשרים.

כאמור , בעיית הלגיטימציה היא חלק מההיסטוריה של 'היישוב הישן' מראשית המאה הי"ט , אך היא החריפה מאוד בסופה של התקופה העות'מאנית . כמה סיבות לדבר :  אל הספר
מוסד ביאליק