שוויון ערך, או 'נותן ומקבל'.

'היישוב הישן' ביקש לראות את עצמו כחברת עילית , המקדישה את עצמה ללימוד תורה ולתפילה 'בהיכל ה" pxn הקודש . 'בשכר' זה תבע מהגולה שתפרנס אותו במעין עסקת חליפין . האידאולוגיה שביטאה את המחויבות הכלכלית של הגולה היהודית ל'יישוב הישן' העוסק בתורה ובתפילה , גובשה לכלל משנה סדורה על ידי ר' משה חגיז בספרו 'שפת אמת' ( אמשטרדם תנ"ז . ( 1697- עיקרה של אידאולוגיה זו , שיש לה שורשים עמוקים במסורת היהודית , היא ההנחה שבין הגולה ובין היישוב היהודי בארץ הקודש , העוסק ב'חיי עולם' ופורש מ'חיי שעה , ' מתקיימים יחסי תלות הדדיים : קיומה ורווחתה של הגולה מושפעים מלימוד התורה ומהתפילות במקומות הקדושים . 'בתמורה' מחויבת הגולה לקיים את היישוב היהודי . pxj מכאן , שבאותה מידה שהגולה 'נותנת , ' היא 'מקבלת . ' ואולם להוותו נכשל 'היישוב הישן' בניסיונו לשכנע את יהודי הגולה , גם את אלה שהאמינו בערך של לימוד התורה והתפילה במקומות הקדושים , שהוא אכן ממלא את חלקו ב'עסקה , ' דהיינו שהוא 'נותן' לגולה לא פחות משהוא מקבל ממנה . לכישלון זה היו כמה סיבות . ראשית : ה'נתינה' של הגולה היתה במישור הכלכלי ראלי , ואילו מה ש'ניתך לגול...  אל הספר
מוסד ביאליק