היישוב הישן האשכנזי כחברה נתמכת — דה־לגיטימציה והדימוי העצמי

כי מעשה שטן יצליח ואחב"י [ ואחינו בני ישראל ] עצמנו ובשרנו ידברו בנו סרה ... ונבאש היום ריח איש ירושלים באף אנשי חו"ל עד כי היה שם ירושלמי לדראון המושגים 'היישוב הישן' ו'היישוב החדש' הם מן המושגים הבעייתיים ביותר בהיסטוריוגרפיה היישובית , אך שום מחקר העוסק בהתפתחותו של היישוב אינו יכול שלא להיזקק להם . הבעיה העיקרית טמונה בין השאר בניסיון להגדיר את המושגים האלה הגדרה חד משמעית על פי קריטריונים ברורים , שיאפשרו לזהות ולשייך את היהודים שחיו - ^ 0 ישראל באותה תקופה לאחת משתי הקבוצות החברתיות האלה . לפנים היתה מקובלת ההגדרה הפשטנית שכל מי שמתקיים מדמי ה'חלוקה' = ) כספי התמיכה שתרמו יהודי הגולה לתמיכה בקיומה של חברה יהודית פורשת , שמקדישה את עצמה לתפילה וללימוד תורה בארץ ישראל ) נמנה עם 'היישוב הישן . ' אם נקבל הגדרה זו , נתקשה למנות את רובם של יהודי ירושלים בסופה של התקופה העות'מאנית , ספרדים כאשכנזים , עם אנשי 'היישוב הישן , ' זאת משום שדמי ה'חלוקה' היו בדרך כלל נמוכים כל כך , עד שלא הספיקו אלא לכיסוי מקצת הוצאות המחיה . ולכן נאלצו רובם של נתמכי ה'חלוקה' לחפש להם מקורות מחיה נוספים . עם ז...  אל הספר
מוסד ביאליק