היישוב הישן האשכנזי בראשית המאה העשרים

שנת תר"ס ( 1900 / 1899 ) נפתחת באירוע טרגי : בליל שבת י"ז בתשרי ( 21 . 9 . 1889 ) מת פתאום ביניש ( בנימין ) סלאנט , מגדולי סוחרי האתרוגים בירושלים , ממחלת ריאות . ר' ביניש סלאנט היה בנו של הרב שמואל סלאנט , המנהיג הדתי המוכר של היישוב הישן האשכנזי ; בשל מעמדו החברתי והכלכלי נהנה מאמון רב בקרב בני הקהילה היהודית , ורבים השקיעו את חסכונותיהם בעסקיו . לאחר מותו התברר שחובותיו גדולים בהרבה מערך הרכוש שהניח . פשיטת הרגל של עיזבון ביניש סלאנט גרמה בעקבותיה לפשיטות רגל ' ) שברים ( ' נוספות , ובהן לפשיטת הרגל של בנק המבורגר , שהיה אחד המוסדות הפיננסיים החשובים בירושלים ( ראה להלן , עמ' . ( 18-15 באירועים אלה משתקפות כמה מהבעיות החברתיות והכלכליות של היישוב הישן האשכנזי , שבאו לידי ביטוי בחריפות יתרה בפרוס המאה העשרים . בעיות אלו התמקדו בעיקר במבנה הכלכלי הייחודי של היישוב הישן האשכנזי , באופייה של הץמות הכלכלית וכן בחולשתה של ההנהגה ובמורכבותו של הפיקוח החברתי , כשברקע עולה ומתפתחת חברה המציגה עצמה כאלטרנטיבה — 'היישוב החדש . ' יש מידה רבה של סמליות בעובדה שזמן לא רב לאחר פשיטת הרגל של בנק המב...  אל הספר
מוסד ביאליק