דברי סיכום

מאת חיים הלל בן ששון אמר וירשובסקי אמר טאקיטוס בפתיחת הכנס , שבעיית החופש במשטר עריצים היא בעיית השמירה על החופש הפנימי / ובסיומו הראה ניתוחו של רבא , עד כמה קיימת אותה הבעייה בימינו . בתווך עברנו בהרצאות על עולמות כתיבה היסטורית ואישיהם היוצרים ! ואולי שבנו ביסודו של דבר בכל מקרה אל בעיית החופש של האדם היוצר . מתוך גישות שונות הוצגו כמה מגדולי ההיסטוריוגראפיה בישראל ובעמים , העמדו אסכולות ותקופות בכתיבתה בהשתדלות להבהירן לעצמנו > ולעתים עלה גם הוויכוח והניגוד של דעות מנציגי העבר כיום , וכך טוב . כמובן , שבמרחב מעין זה של זמן , יצירות ויוצרים היתה בהכרח ברירה שרירותית בהעלאת הנושאים . עלה בכוונה להציג מקצת , כדי למשוך להתעניינות במכלול . על פרשה אחת קרובה של יצירה — זו של ירושלים בעשתת השנים האחרונות , שמכחה צמחו ולמדו רבים מאתנו המשתתפים בכנס , ואולי רובנו —עליה פסחנו לא בשל קוצר היריעה ולא משום חוסר מרצים . דווקא משום שהדברים קרובים לנו , ביסוד ושורש חינוכנו ההיסטורי , לכן קשה ביותר למצוא את ההתרחקות המבהירה . בית היוצר הירושלמי בהיסטוריוגראפיה הוא פסיפס אסכולות ותרבויות של אירופה . ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית