איבן האיום באספקלרית ההיסטוריוגרפיה הסובייטית

הרצה יואל רב א א . לבטי המחקר ההיסטורי ברוסיה ומגמות החברה המכוונת אותו משתקפים יפה בתמורות וב"תיקונים" של ציור דמותו של איבן האיום בהיסטוריוגרפיה הרוסית . בחירת הנושא הספציפי "איבן האיום באספקלרית ההיסטוריוגרפיה הסוביי טית" אינה אפוא מקרית להשגת המטרה של הכרת מגמות ההיסטוריוגרפיה הסובייטית בכללה . הנגוד הפנימי שבין הדגשת גורלם והערכת תפקידם של המוני העם בחלק מיצירותיה לבין ההדגשה וההערכה של העבר הגדול של המדינה הרוסית בחלקה האחר , הוא אבן פינה בשנויים שחלו במדע ההיסטורי של ברית המועצות . הגורם השלישי המופיע כאן במלא משמעותו—דהיינו , אישיותו הבולטת של הצאר איבן האיום' שאין להתיחס אליו באדישות ובחוסר אמוציונליות — מוסיף משלו לחריפות הדיון . לפי כך ראוי הדיון על ההערכה ההיסטורית של איבן האיום ותקופתו שיהא אבן בוחן להיסטוריוגרפיה הסובייטית . בשנת 1922 הופיע במוסקבה ספרו של המלומד הרוסי ממוצא לאטבי , וויפפר . האיש , שלא עסק עד אז בבעיות תולדות רוסיה , הצטיין לפני כן בפרסום כמה ספרים שדנו בבעיות היסטוריוגרפיות כלליות . בשנת 1918 השתתף בקובץ על "שואת התרבות האירופית . " בשנת 1921 הופיע ספרו...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית