משמעות ה"ספר" (פרונטיר) בהיסטוריוגראפיה האמריקנית

הרצה י . א ר י א ל י העיון בתולדות ההיסטוריוגראפיה מגלה שהמושגים העיקריים של מחשבתה ונושאי התעניינותה מושפעים על ידי השתייכותם החברתית של ההיסטוריונים והתודעה החברתית של תקופתם . הבעיות וחויות היסוד העולות באופק הרוחני של תקופה מסויימת משמשות בסים לעמדת התצפית על העבר . תלות מעין זו של המחשבה ההיסטורית בתודעה החברתית היא לגיטימית ומפרה , כי הכוחות ההיסטוריים המטביעים את חותמם על ההיסטוריון כבן תקופתו וחברתו חושפים יחד עם זה אספקטים חדשים ואמיתיים של התהליך ההיסטורי . השפעתה של המהפכה הצרפתית על המחשבה ההיסטורית ידועה היטב . העדי פות שהעניקו הצרפתים למושג ה"ציוויליזציה" ולרעיון הסדר החברתי , נעוצה בחוויה ההיסטורית הצרפתית ! ואילו מושג המדינה ומערכת . המדינות של האסכולה הפרוסית נעוצים במציאותה של פרוסיה . מושג ההיסטוריה הקונס טיטוציונאלית של ההיסטוריוגראפיה האנגלית משקף במדה רבה את ההוויה האנגלית במאה ה . 19 מבחינה זאת היתה ההיסטוריוגראפיה האמריקנית במשך רוב המאה הי"ט ניזונה מחויות חברתיות שמחוצה לה ו אף על פי שבעית התהוותה של הרפובליקה האמריקנית שמשה כמובן נושא מחקרה העיקרי , היא נשע...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית