מרד החשמונאים בהיסטוריוגרפיה המודרנית

הרצה יהושע א פ רו ן א סביב עלילות החשמונאים רגשו גלים של פולמוס נוקב מאז נתגעשה הסופה הגורלית ועדיין לא נדם כליל שאונם . התמודדות רעיונית נתלוותה להתגוששות צבאית ומדינית . לא רק נכסי מטה , אלא גם ערכי מעלה הוטלו על כפות המאזניים . הדגל של תורת ישראל הונף מול תפארתה ועצמתה של תרבות יוון , הגאיונה והמושלת בכיפה . התנערות עממית עזה גרפה מתקוממים להתייצב כנגד הנחשול השוצף של טמיעה , למגר את שלטונם הכפוי של המתייוונים ולקעקע את הצמרת הבוגדנית . בני כפרים ועיירות גלשו מהררי יהודה , מתנדבים אלמוניים גחו מהגיאיות , לקרוע את גזירות השמד , לגונן על חירותם ועל עצמיותם , להציל את נחלתם מכף עושקים ואת קודשיהם המחוללים מן החידלון . ענווי ארץ , תמימי דרך , דבקו ביעודי אבותיהם , נזדעקו למלחמת מצווה , הסתערו על מעוזיה של מלכות הזדון , חרף המעל של כוהניהם והכחש של אחיהם הסוררים . בזעפם פרצו לנתוץ במות טמאות , לנפץ את גילולי האלילות ולטאטא את טקסיה מאדמתם . חסידות קנאית יקדה בלבבות והלהיבה את , הלוחמים בנתיב יםורים וקרבנות לקראת התשועה המיוחלת . צביונו הרוחני ומהותו העקרונית של המרד נחרתו בגופן של העדויו...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית