שיטת דובנוב ומפעלו בהיסטוריוגראפיה היהודית

הרצה רסאל מאהלר א . שמעון דובנוב , ההיסטוריון של עט עולם , שאך אשתקד חגונו את שנת הולדתו המאה , שימש , כידוע , גם בכתרים של פובליציסט , מבקר ספרותי ומנהיג ציבורי רב פעלים . עובדה זו ראויה לציון לא רק לשם כרקטריסטיקה מלאה של אישיותו הדגולה , אלא גם מפאת הסמוכין הנראים לעין בין פעולתו הציבורית ומפעלו ההיסטורי . אכן כשם שמבחינה נורמטיבית מחייב את ההיס טוריון פתגמו הידוע של ציצרו : , Historia magistra vitae כך מבחינה קאוזלית לית מאן דפליג , שכל היסטוריון , ומכל שכן 1 D magister vitae pm כדובנוב , מושפע בין ביודעים בין בלא יודעים בהסבר העבר ואף בתיאורו עצמו מהש קפותיו המדיניות והסוציאליות על ההוה ומתכניותיו לעתיד . מבחינת חקר התהוות שיטתו ההיסטורית של דובנוב אף זה אין אקראי בעלמא , שבעטרת התפארת של מחבר ההיסטוריה האוניברסאלית של העם היהודי מתנוססת האבן היקרה של היסטוריוגרף יהדות מזרח אירופה . אכן מקומו של שמעון דובנוב במעלה הבונים של ההיסטוריוגרפיה היהודית היה מובטח לו , גם אלמלי לא השאיר אחריו אלא את מחקריו המצויינים בתחום ההיסטוריה של היהודים בפולין ורוסיה . מעשה פרדוכס , היתה עד לימי...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית