תיאודור מומסן

הרצה אברהם שליט עלי להעריך במלים מספר את מפעלו המדעי של איש , שקשה למצוא לו חבר בתולדות המדע ההיסטורי , להוציא אולי את ליאופולד ראנקה . בימינו , ימי פיצול המדעים בכל שדות המחקר , בין אם המדובר במדעי הטבע ובין אפ הכוונה למדעי הרוח , קשה לתאר אדם , שבדומה לאטלס ילפות וישא על שכמו את המשא הגדול של שדה מחקר עצום ורב , שכל פינה ופינה שבו נותנת מקום נרחב להתגדר בו אפילו לחוקרים חשובים למשך חיים שלמים . ואטלס כזה היה תיאודור מומסן . חמשים ושמונה שנים עברו מאז מת והרבה נשתנה בחקר רומי העתיקה לכל מקצועותיו . מה שלא נשתנה הן ההשתוממות והפלי אה שבאות על אדם שעה שהוא מתבונן בפועל חייו של איש , שלא נמצה את ייחודו אפילו נכתיר אותו בכתר שליט בכיפה במקצועו . ידוע פתגמו של המשורר : "במקום שבונים מלכים רבה המלאכה לבעלי מלאכה . " ואילו מומסן , שאין חולקים על כתר התורה היאה לו , לא רק "פרינקפס" היה , אלא במו ידיו אסף את חמרי הבנין בכמות ובאיכות שאין הדעת תופסת , מנין באו לו כוחות הענק הנחוצים למעשה בזה . ואף על פי כן — הלא דבר הוא . מן הראוי לראות במומסן אחד מפלאי הטבע שאפשר להתבונן בו ולהשתאות לגדלו ולי...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית