דרכו של יוסף בן מתתיהו בכתיבת ההיסטוריה

הרצה מ . שטרן התפתחותה של ההיסטוריוגראפיה היהודית בימי הבית השני רבת םנימ היתה . מבין יוצריה היו שהמשיכו את צורותיה של הכתיבה ההיסטורית . המקראית תוך התאמתה לרוח הזמנים החדשים . כדוגמא לדרך זו משמש לנו ספר חשמונאים אי . אחרים ויתרו לחלוטין על מסורת הכתיבה המקראית וסיגלו לעצמם את שיטות התיאור והדיון שרווחו בהיסטוריוגראפיה היוונית . על סוג זה נמנו שלושה היסטוריונים ידועים ; יאםון' יהודי הלניסטי מהגולה שבקי ריני , יוסטוס , איש טבריה בן דור החורבן , ויוסף בן מתתיהו , איש ירושלים , המפורסם בשמו הרומי יוספוס פלאוויום . פרסומו של יוסף בן מתתיהו כהיסטוריון בא לו הודות לשני חיבוריו הגדולים : מלחמת היהודים וקדמוניות היהודים . "מלחמת היהודים" פורסמה בין השנים 79—75 לספירה , כלומר שנים מועטות לאחר התרחשותם של המאורעות המתוארים בספר . לפנינו כאן אפוא היסטוריה של ההווה . כתיבת היסטוריה מעין זו היא בהתאם לדרך המלר של ההיסטוריוגראפיה העתיקה שרוב נציגיה הבולטים ( תוקידידיס , פוליביוס ) כתבו את קורות זמנם או את קורות התקופה הסמוכה לזמנם . יוספוס עצמו מדגיש את חשיבות כתיבתן של תולדות ההווה ומגנה אותם הי...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית