היסטוריונים ואסכולות היסטוריות

היסטוריונים ואסכולות היסטוריות ק ובץ הרצאות היסטוריונים ואסכולות היסטוריות קובץ חר ^ ות סוהוסמעו בכנס השביקי לעיון בהיסטוריה ( חנוכה תקוכ'ב ) מהדורה מצולמת החברה ההיסטורית הישראלית ירושלים , ת » כ ג מהדורה שניה — תשל"ח , © 1977 כל הזכויות שמורות  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית