כתובת על גבי "קתדרא דמשה" בבית־הכנסת בכורזין. מתוך: ‭,Ancient Synagogues Revealed‬ עמי ‭,155‬ הוצאת החברה לחקירת ארץ־ ישראל ועתיקותיה.