בית־הכנסת בגמלא, מימי הבית. מתוך' ‭,Ancient Synagogues Revealed‬ עמ־ 9ג, הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה.