רצפת המוזאיקה בבית־הבנסת שבסוסיה, בדרום הר חברון. מתוך: ‭,Ancient Synagogues Revealed‬ עמי ‭,125‬ הוצאת החברה לחקירת ארץ־ ישראל ועתיקותיה.