החלק הפנימי של בית־הכנסת בכפר נחום — מבט מדרום לצפון. מתוך; ‭,Ancient Synagogues Revealed‬ עמי ‭,58‬ הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה.