תפיליךשל־ראש מקומראן —• ‭.*‬ו דיה הפנימיים של הקציצה לאחר פתיחתה. מחוך: ארץ־ישראל, ספר תשיעי, לוח י"ר, הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה.