שטר חבירת קרקע, שהוחמר בשם שמעון בר־כוכבא ונזכר בו שהחבירה היא ער לשנת "השמיטה‭."‬ מתוך: ‭11 ,D.J.D.‬־כרך הלוחות, לוח ‭,XXXVI‬ הוצאת ‭.Oxford University Press‬