גט שנכתב באחר למרחשון "בשנת שש למצרא‭."‬ מתוך: ‭,D.J.D.‬ כרך שני, עמי ‭,107‬ הוצאת ‭.Oxford University Press‬