נר מעוטר באשכולות ענבים ועלי גפן. מתוך: וי זוסמן, נרות־חרס מעוטרים, עמי 29ו, לוח 75ו, הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ומוסד ביאליק.