חלקי טליתות שנמצאו במערת האגרות, בין חפציהם של לוחמי בר־כוכבא. מתוך: יי ירין, הממצאים מימי בר־כוכבא במערת האיגרות, לוח ‭,68‬ הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ומוסד ביאליק.