קערת זכוכית שנמצאה במערת האגרות, בין חפציהם של לוחמי בר־כוכבא. מתוך: י- ידין, הממצאים מימי בר־כוכבא במערת האיגרות, לוח ‭,29‬ הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ומוסר ביאליק.