כיריים שנמצאו במצדה ועליהם כלים לשמן ולתבלינים. מתוך‭-.‬ יי ירין, מצרה, לוח י"ג/ו, הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה.