קבוצה של כוסות זכוכית מהתקופה הנדונה. מתוך: כלים מתקופת המשנה והתלמוד, עמ־ ‭,18‬ הוצאת מוזיאון הארץ, תל־אביב.