שולחן אבן מימי הבית, מחפירות הרובע היהודי בירושלים. מתוך; כלים מתקופת המשנה והתלמוד, עמי ‭,11‬ הוצאת מוזיאון הארץ, תל־אביב.