בית שערים — מורדות הגבעה לאחר חשיפת מערות הקבורה. מתוך: בית שערים, כרך שלישי, לוח ‭,1‬ הוצאת החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה בשיתוף עם מוסר ביאליק.