עולי רגל בימי הבית השני. מתוך; אטלס כרטא לתקופת בית שני המשנה והתלמוד, מפה מסי ‭,90‬ הוצאת כרטא.