כתובת של בית־כנסת שנבנה בירי משפחה מן התפוצות לשימושם של בני התפוצות.