רמות משה (ואולי עזרא) הקורא לפני העם בתורה. ציור־קיר בבית־הכנסת של רורא אירופוס שעל הנהר פרת. מתוך: תולדות עם ישראל בימי קדם. מול עמי ‭,369‬ הוצאת דביר.