שתי מטבעות ממלחמת בר־כוכבא‭,-‬ על אחת הכתובת: אלעזר הכהן, ועל השנייה: שמעון נשיא ישראל. מתוך: י. משורר, מטבעות היהודים בימי בית שני, לוח ‭,,\,\1‬ מס ‭67 1‬ו, ‭,170‬ הוצאת עם הספר.