היישוב היהודי בבבל בתקופת המשנה והתלמוד. מתוך: תולדות עם ישראל בימי קדם, עמי ‭,359‬ הוצאת דביר.