הפזורה היהודית באימפריה הרומית בתקופת המשנה והתלמוד. מתוך: תולדות עם ישראל בימי קרם, עמי ו5ג, הוצאת דביר.