מטבע של אלכסנדר ינאי ועליה כתוב: יהונתן הכהן הגדול וחבר היהודים. מתוך: י- משורר, מטבעות היהודים כימי 1 בית שני. לוח ‭.11‬ מס 2ו. הוצאת עם הספר.