כתובת יוונית מבית־הכנסת של סטובי במוקדון, המטילה עונש כספי על מי שישנה את מבנה בית־הכנסת; הכסף ישולם לנשיא.