מפתחות

* לא נכללו במפתחות שמות החוזרים ונשנים כגון יוסיפוס , ירושלים וכדומה . מפתח אישים אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים 24 - אבא יוסי חליקופרי איש טבעון 183 - אבא שאול בן בטנית 24 - אבטליון- 182 אברהם 38 - אגריפס המל ך 137 , 23 , 14 - אדריינוס קיסר- 132 , 73 אוגוסטוס 40 , 38 , 29 - אויסיביוס 53 - אונקלוס הגר 85 - אוריגנס 28 - אלבינוס 23 - אלחנן ראה בית אלחנן ר' אליעזר , ר' אליעזר בן הורקנוס 49 , 48 - 183 , 182 , 177 , 173 , 151 , 95 רי אליעזר ברבי צדוק 137 , 88 , 22 - ר' אליעזר הקפד 183 - אלישע בן אבויה 98 - אלכסנדר אחיו של פילון 45 - אלכסנדר מוקדון- 128 אלכסנדר ניקנור 42 - אלכסנדרה ( המלכה ) 15 -  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך