פרק רביעי מצוות התורה בחיי יום־יום

אחד הקווים שאפיינו את חיי העם היהודי , במיוחד בתחומי ארץ ישראל , הוא קיום של מצוות התורה והגשמתן בקפדנות בחיי יום יום . עובדה זו עולה מן המסורת התלמודית , מעדות של יוספוס - ואף מדבריו של פאולוס וממקורות שונים אחרים v בתורה מנויות מערכות מצוות רבות , כגון הלכות הנוגעות ללבושו של האדם , למזונו , להתנהגותו האישית והמוסרית , ליחסיו עם משפחתו — דיני עריות — ליחסיו עם החברה , דיני שבת ויום טוב , הלכות הקשורות בעבודת האדמה , תרומות ומעשרות , ורבות אחרות . כל המערכות האלו נתגבשו בימי בית שני , במסורת התורה שבעל-פה , למערכת מורכבת ומפורטת של מצוות ודינים אשר הקיפו את היי האדם , את המשפחה ואת החברה על כל גילויהם . כמה מצוות אשר אינן נזכרות בתורה אלא בצורה כללית וסתמית , כגון דיני שבת — שלגביהם לא נזכרים בתורה אלא כמה איסורי עבודה בודדים ואיסור סתמי שלא לעשות כל מלאכה בשבת — נתפרשו ונתרחבו במסורת התורה שבעל פה למערכת רחבה של דינים הכוללת פרטים רבים , הגדרות של סוגי מלאכה האסורים בשבת , והנחיות כיצד יש לקיים את מצות שבת כהלכה כדי לעשותה "שבת לה' אלהיך" ( שמות כ י . ( יש אשר הפירוט הרב של הדינים נ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך