פרק שלישי הבית והמשפחה

הרחוב , החצר והבית רובו הגדול של העם היהודי בארץ גר במה שמכונה במקורות התלמודיים בשם "ערים , " כלומר , עיירות בינוניות או קטנות אשר אפשר לכנותן גם בשם כפרים . מצויות היו ערימ גדולות בארץ ישראל בתקופה זו , כמו ירושלים , ציפורי , טבריה ואחרות , ויהודים גרו במספרים קטנים או גדולים גם בערים ההלניסטיות הגדולות שלאורך החוף , כגון עזה , אשקלון , קיסרין ואחרות , אולם החלק המכריע של העם , מסתבר , גר בעיירות המרובות שביהודה , בגליל ובעבר הירדן c עיירות אלו נקראות בספרות בשם "ערים" רבות מן העיירות נקראות לפעמים באותו מקור ספרותי ואצל אותו מחבר גם בשם כפרים . הכפרים , אשר היוו ממש כפר לפי מושגיהם , נזכרים מעט יחסית בספרות התלמודית ובמקורות האחרים . גם תושבי ה"ערים" עסקו בעיקר בחקלאות או במלאכות הקשורות לעבודה חקלאית . הרחוב והבית אשר נדבר עליהם הם , איפוא , בעיקר הרחוב והבית שבעיר הבינונית או הקטנה , אולם התמונה אינה שונה בהרבה בעיר הגדולה יותר . שונה המצב , כנראה , בכפרים הקטנים , דלי היישוב והמבודדים . הרחובות היו צרים למדי . מתוך המידות הנזכרות בהלכה ומדידת הרחובות שנעשתה בערים שונות בעיירות בג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך