פרק שני הקשרים בין ארץ־ישראל והתפוצה

בין התפוצה היהודית הרחבה , בין זו שבממלכה הפרתית ובין זו וברחבי הממלכה הרומית , קיימים היו קשרים מתמידים , תכופים ומגוונים . קשרים אלו היתה להם השפעה רבה על אורח חייהם ועל ארגונם של היהודים בתפוצות וכן על התפתחותה של היהדות ועל גורלה באותן מדינות . אולם ליחסים אלו היתה משמעות רבה גם ליהדות שבארץ ובמיוחד לחייה של העיר ירושלים . הקשרים בין התפוצות והמרכז בארץ היו מותנים בכמה הבחנות יסוד במציאות היהודית ובמציאות הפוליטית והצבאית של אותה תקופה . זיקה זו קשורה בראש וראשונה בטיבה של היהדות בתפוצה בתקופה הנידונה . דמותה וטיבה של היהדות הפרתית בראשיתה אינה ידועה לנו ביותר . היריעות המרובות , המאפשרות לנו לדון בדמותה ובאורח הייה של יהדות זו , עולות לעינינו בעיקר לקראת הימים האחרונים של ימי הבית ובמיוחד בהמשך המאה השניה . לגבי המאה הראשונה וקצת לפניה אנו יכולים לצרף בעיקר ידיעות מקוטעות , אולם אף לגבי ראשית התקופה , שאנו דנים בה , יכולים אנו לענייננו להעלות קווים כלליים לדמותה שיל התפוצה , המספיקים בהחלט עבור בירור הקשרים בינה ובין המרכז . לגבי היהדות בתפוצה ההלניסטית , ובמיוחד כלפי המרכז היהודי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך