עם הספר

הפרקים הבאים בספר אינם כוללים אלא את הנושאים הבולטים ביותר בחיי החברה ובתרבות היהודיים בדורות האחרונים לימי בית שני ובתקופת התנאים . בכוונת המחבר להעלות את המציאות בימי הבית ואת התמורות שנתחוללו בחיי העם עם החורבן . בכל פרק ופרק אין נזכרות אלא התופעות המובהקות ביותר בצורת הרצאה מסכמת של הדברים , תוך דיונים מצומצמים ; במקרים רבים לא ניתן הסבר מספיק או ניתוח כיצד הגיע המחבר למסקנותיו וניתנים רק המקורות שעליהם בנה המחבר את דבריו , בלא הצגת הדרך הארוכה והדיון המדוקדק שערך המחבר עם עצמו עד שהגיע למסקנתו . תרגום אנגלי , ובמקרים רבים רק תרגום מקוצר , הופיע בספר , in the First Century , 1— 11 ( 1973—1977 ) The Jewish People בעריכת ש' ספראי ו מי שטרן . לפנינו באים הפרקים בשלימותם ובמקורם , תוך הוספת דברים שנתחדשו למחבר מאז הופעת הספר . שמואל מפראי ב '' ה , ירושלים , שבט תשל"ט  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך